Méo Services

Máy chủ lưu trữ trang web (web hosting)

Công nghệ tiên tiến nhất - Phần mềm mới nhất

Bảng giá (Linux hosting)

Tên gói
M0
M1
M2
M3
M4
Chi phí
32.000
vnđ/tháng
45.000
vnđ/tháng
70.000
vnđ/tháng
124.000
vnđ/tháng
224.000
vnđ/tháng
Dung lượng
300 MB
600 MB
1,200 MB
2,400 MB
4,800 MB
Băng thông
10 GB
20 GB
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Addon Domains
0
0
1
2
3
Parked Domains
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Sub Domains
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Database
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
FTP
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Email
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn

Méo Services